2 محصول وجود دارد.

کنترل و دفع گرمای تولید شده در المان های الکترونیکی و الکتریکی از بزرگترین معضلاتی است که صاحبان صنایع و مصرف کنندگان همواره با آن روبرو بوده اند. در طول سال های گذشته هزینه های هنگفتی برای مقابله با گرما در مصرف کننده های انرژی به بخش R&D شرکت های سازنده قطعات اختصاص یافته است. هر چند ماحصل هزینه های مصرف شده به طراحی خنک کننده های بهتر و کارآمد...

نمایش 1 - 2 از 2 قلم کالا